Ahokas-Tuohinto Pirkko nro 3

Erikoislääkäri
Facebook

Erikoislääkäri
s. 1950

Pirkko Ahokas-Tuohinto
p. 0400 587 022
e-mail: pirkko.ahokas-tuohinto@kotinet.com

Olen 66-vuotias sisätautien, reumatologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Työvuosia on yli 40, mutta työskentelen edelleen. Minulla on ollut ilo nähdä lääketieteen valtava kehitys urani aikana.
Hiihdän, pyöräilen, ratsastan, luen. Kotiseututyö on minulle tärkeää.

Olen Pattijoen kotiseutuyhdistyksen jäsen ja karjalaisen Harvio-kyläseuran puheenjohtaja. Olemme toimittaneet useita kyläkirjoja, ja olen järjestänyt matkoja luovutettuun Karjalaan.

Olen ollut valtuustossa neljä kautta ja kaupunginhallituksessa lähes koko ajan. Olen toiminut myös mm. maakuntavaltuustossa ja seutulautakunnassa.

On tärkeää, että ihmiset saavat palvelut tasa-arvoisesti, riittävän läheltä ja laadukkaina. Pidän tärkeänä, että Raahessa on tulevaisuudessakin hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ja myös erikoislääkäripalveluita. Kunnan tärkeintä pääomaa ovat hyvinvoivat asukkaat.
Lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen tehtävämme. Tähän tarvitaan meidän kaikkien työpanosta, panostusta työllisyyden ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja kaupungin vakaata taloutta.
Lapsen tulee saada asua turvallisessa kodissa ja kunnassa, joissa perusasiat ovat kunnossa. Vanhemmuutta tulee tukea lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi. Ennaltaehkäisevää perhetyötä tulee vahvistaa.

Päävastuu omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on meillä jokaisella. Kannustusta ja ohjausta oikeisiin ruokailutottumuksiin, liikuntaan sekä yhteisöllisyyden kasvattamiseen tarvitaan yhtä lailla työssäkäyvien, työttömien ja ikäihmisten pariin. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy on aina kannattavampaa kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen. Liikunta- ja kulttuuriharrastukset edistävät terveyttä, lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Kunnan tehtävä on luoda ja ylläpitää hyvät edellytykset näille harrastuksille.

Monipuolinen kaavoitus, hyvä palvelutaso ja järkevä elinkeinopolitiikka ovat kaupungin vetovoimatekijöitä uusien asukkaiden, yritysten ja työpaikkojen saamiseksi.

"Huolenpitoa tänään ja huomenna!"