Halmetoja Hannu nro 7

Haastemies, yrittäjä
Facebook

Haastemies, yrittäjä
hannu.halmetoja@gmail.com

Olen Hannu Halmetoja, 45v paljasjalakanen raahelainen. Perheeseeni kuuluu puoliso ja neljä lasta.
Ammatiltani olen haastemies, työnantajani on Oikeusministeriö, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus.

Työkokemusta minulle on kertynyt niin yksityiseltä kuin kunnalliselta puoleltakin. Viimeiset 18 vuotta olen työskennellyt valtion virkamiehenä, kolmen eri ministeriön alaisuudessa. Toiselta ammatiltani olen yrittäjä, yrityksessä Hannu Halmetoja Oy.

Harrastuksista lähellä sydäntä ovat koiraharrastus ja musiikki, itse soitan rumpuja ja pianoa.

Kunnallispoliitikassa olen noviisi, järjestötoiminnassa en niinkään. Pitkään jatkuneen nyrkin taskussa puristelun jälkeen on syntynyt halu lähteä itse vaikuttamaan kotikaupunkimme asioihin.

Tavoitat minut Facebookista osoitteesta https://www.facebook.com/hannu.halmetoja.7
tai sähköpostitse osoitteesta hannu.halmetoja@gmail.com

Kotikaupungissani on paljon säilyttämisen ja kehittämisen arvoista:
 Monipuolinen palvelurakenne.
 Viihtyisät ja elinvoimaiset kylät.
 Erinomaiset harrastusmahdollisuudet.
 Elävä kaupungin keskusta.
 Perustason koulutusmahdollisuudet ovat edelleen hyvät, uusien koulutilojen valmistuessa erittäin hyvät. Valitettavasti jatko-opiskelumahdollisuuksista ei voi enää sanoa samaa.

Haluan olla edistämässä työpaikkojen syntymistä kaupunkiimme.
Mielestäni työpaikat ovat vetovoimatekijä nro 1.
Ne:
 tuovat asukkaille ostovoimaa, joka ylläpitää ja vahvistaa paikallista elikeinorakennetta.
 ohjaavat muuttoliikennettä. Raahessa on tälläkin hetkellä paljon hyviä asuntoja tyhjän panttina.
 tuovat kaupungille verotuloja, jotka ovat edellytys asetettujen tehtävien ja vastuiden hoitamiselle.
 supistavat työttömyyden aiheuttamia kustannuksia, ja torjuvat syrjäytymistä.

Missä niitä työpaikkoja sitten on? Vuosien kuluessa työpaikkojen määrä Raahessa on ollut supistumaan päin niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin. Vain pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin syntyneet työpaikat ovat kulkeneet tätä kehitystä vastaan.

Nyt, tulevalla valtuustokaudella Raahen olisikin ensisijaisen tärkeää taata toimintaedellytykset olemassa oleville ja tuleville yrityksille, saada ne juurtumaan pysyvästi, ja luonnollisesti hyödyntää naapurikunnis-sa toeutuvat hankkeet täysimääräisenä. Siitä hyötyvät kaikki.

Mielestäni miesmuistin kestänyt säästämisen ja leikkaamisen tie alkaa olla loppuun kuljettu, nyt on korkea aika kiinnittää suurempaa huomiota tuloihin kuin menoihin.