Mattila Hanna-Leena nro 24

Lehtori, FM
Facebook

Lehtori, FM
s. 1968

Hanna-Leena Mattila
p- 040 588 5534
hanna-leena.mattila@raahe.fi

Olen Hanna-Leena Mattila, 48 -vuotias suomen kielen ja historian lehtori. Perheeseeni kuuluvat aviomies, neljä lasta ja koira. Kotimme on keskellä elävää maaseutua.

Harrastan kotiseututyötä Raahe-seurassa ja matkailun edistämistä Raahen Matkailuoppaissa. Huolehdin kunnostani harrastamalla sisä- ja ulkoliikuntaa.

Olen kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekä kirkkovaltuutettu ( 2007 -), kaupungin hallituksen ja valtuuston jäsen ( 2009 -), valtuustoryhmäni puheenjohtaja ( 2014-)sekä maakuntavaltuuston jäsen ( 2009 -).

Raahe on ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on turvallista kasvattaa ja kouluttaa lapsensa sekä asua viihtyisästi meren läheisyydessä tai maaseudun rauhassa. Opettajana olen ylpeä kotikaupunkini historiasta sekä vanhasta kaupungista. Koulutuksen, päivä - ja sairaanhoidon palvelut ovat laadukkaat ja helposti saavutettavat. Raahe on vahvasti työpaikkaomavarainen työllistäen paljon myös ulkopaikkakuntalaisia.

Jotta Raahe kehittyy myönteiseen suuntaan, tarvitsemme uusia koulutus- ja työpaikkoja sekä lisää asukkaita. Teollisuuteen vahvasti nojaavaa elinkeinoelämäämme on laajennettava koulutuksen, kaupan ja matkailualan palveluilla.

Raahen keskustan vetovoimaa tulee vahvistaa edistämällä keskustan kaavarunkouudistusta, mikä mahdollistaa tehokkaamman liike – ja asuinrakentamisen. Ympäröivä maaseutu pidetään elinvoimaisena ja mielekkäänä asuinpaikkana nykyihmiselle, kun sinne rakennetaan tietoliikenneyhteydet.

Raahen tulee ottaa aktiivinen ja laajentumishaluinen rooli koulutuspolitiikassa, niin että nuorillamme olisi opiskelupaikkoja myös keskiasteen koulujen jälkeen. Olisi hienoa, jos Raahessa voisi halutessaan asua koko ihmiselon ajan opiskelu - ja työelämän vaiheet mukaan lukien!

Pidän sairaalatyöpaikkojen sekä terveyden – ja sairaanhoidon palvelutason säilymisen kannalta ratkaisevan tärkeänä, että Raahen sairaala tuottaa jatkossakin erikoissairaanhoidon palveluja eikä taannu terveysasematasoiseksi yksiköksi.

Vaaliteemani:
Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Raahe
- harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa uusien työpaikkojen syntymiseksi
- satsaa terveelliseen koulu- ja päiväkotirakentamiseen
- jatkaa asukkaita ja yrittäjiä huomioivaa kaavoituspolitiikkaa
- edistää nykyaikaisten tietoliikenneyhteyksien rakentumista haja-asutusalueelle
- tuottaa edelleen leikkauspalveluja sairaalassaan

Hanna-Leena - Elinvoimaisen ja ystävällisen Raahen puolesta