Sämpi Kirsti nro 39

Myymälänhoitaja, eläkkeellä

Myymälänhoitaja, eläkkeellä
s. 1948

Yhteystietoja:
puh nro 0400 588781
kirsti.sampi@live.com

Olen 68-vuotias ja eläkkeellä myymälänhoitajan työstä. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi aikuista poikaa, miniä ja kolme lastenlasta.
Asuinpaikka Alpuassa.

Harrastuksiani on käsityöt, kuorolaulu sekä toimiminen Karjala-seurassa sekä Karjala-liiton naistoimikunnassa.

Kuntapäättäjänä olen ollut kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituksessa, myös lautakuntatyöskentely on tullut tutuksi eri lautakunnissa.

Maakunnallisissa luottamustoimissa olen ollut Oulun yliopistollisen sairaalan valtuustossa ja tarkastulautakunnassa useita kausia.

Tämän kuluneen valtuustokauden olen toiminut Raahen kaupungin tarkastuslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa.
Puolueen luottamustoimia on ollut niin paikallisella kuin myös piirin tasolla.

Tulevalla valtuustokaudella tulisi kiinnittää huomio yrittäjyyteen mm. kaavoituksellisesti sekä yrittäjyyskasvatukseen, luomalla näihin edellytyksiä.

Päättäjien tulee huolehtia myös haja-asutusalueen peruspalveluiden tasapuoliset mahdolisuudet."Asutaan kunta rajoja myöden"

Olen käytettävissä tuleviin haasteisiin numerolla 39

"Huolenpitoa huomennakin"