Ventonen Heikki nro 45

Yrittäjä

Yrittäjä
s. 1961

Olen 55-vuotias yrittäjä ja virkamies.
Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi täysi-ikäistä lasta sekä koiramme Titta.
Olen tullut työn perässä Raaheen vuonna 1991 ja paikkakunnalle muutimme vuonna 2000. Talo tuli rakennettua ja hyvin olemme viihtyneet.

Raahen Yrittäjät ry:ssä olen puheenjohtajana, yrittäjäjärjestöön kuuluu 300 raahelaista yritystä.
Raahen Energia Oy:n hallituksessa olen puheenjohtajana ja sen yhdessä tytäryhtiössä varapuheenjohtajana. Energia huolehtii kaukolämmön jakelusta ja sähkönsiirrosta.

Raahen koulutuskuntayhtymässä olen hallituksen jäsen, oppilaitos tuottaa toisen asteen ammatillista koulutusta.

Varavaltuutettuna kaupunginvaltuustossa olen ollut yhden valtuustokauden.

Harrastuksina on Lions-toiminta, jääkiekko ja maanpuolustus.

Kaupunkia haluaisin kehittää siten, että lähellä meitä oleva meri ja sen mahdollisuudet otettaisiin paremmin hyötykäyttöön kesällä ja talvella. Tämä on tulevaisuudessa yksi vahvuuksistamme.

Keskustaa olisi edelleen kehitettävä kaupallisia palveluja sinne keskittämällä ja siten vahvistamalla kaupunkimme vetovoimaa. Vanhan kaupungin osalta tulisi tehdä korjaavia toimenpiteitä, ettei se pääsisi huonoon kuntoon.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta tulee huolehtia turvaamalla toisen asteen koulutuksen vahva asema.

Kaupungin peruspalvelut tulee turvata, vaikka edessä on suuret maakunnallistamisen tuomat muutokset.

Yrittämisen edellytyksistä on huolehdittava, koska yritykset ja niiden työpaikat ovat elinehto kaupungin kehitykselle sekä elinvoimaisuudelle.